NYHET

”Vi socialdemokrater är feminister året om”

I samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars lyfts ofta frågor som rör jämställdhet. Det är förstås bra, men vi socialdemokrater brinner för jämställdhet alla dagar om året och i varje del av politiken. För jämställdhet är övergripande. Det skär igenom alla samhällets pusselbitar och är därför inte ett eget litet område, utan en fråga som täcker alla de andra.

Kata och Helena

Ett av skälen till att vi brinner så kraftfullt för en demokratiskt styrd välfärd är just att den också är värdeburen. En kommun eller region behöver inte gå med vinst så som privata bolag behöver göra. Alla offentliga resurser ska tillbaka till medborgarna, för att jämna ut klyftor och orättvisor. Det ser vi som den sanna vinsten.

Värderingar ska därför också synas i arbetsgivarskapet. Vi vill att Piteå Kommun som arbetsgivare ska visa att vår välfärd är demokratiskt styrd genom att värderingar tydligt får ta plats och därför ska Piteå Kommun ha jämställdhet som ett mål för sitt arbetsgivarskap. Detta har Socialdemokraterna jobbat för länge, bland annat i form av hälsofrämjande satsningar som lett till minskade sjukskrivningar, genom att skapa förutsättningar för ett gott chefskap med riktlinjer för antalet underställda, genom att arbeta med tillitsbaserat ledarskap och satsningar för jämställda löner.

Men vi är inte nöjda. Vi vet att när resurser fördelas faller utgången ojämställt om man inte hela tiden aktivt arbetar med jämställdhet som utgångspunkt. Inte minst under pandemin har det blivit tydligt vilka yrkesgrupper i samhället som dragit det tyngsta lasset. Det är personalen inom välfärden, vilket till stor del är en kvinnodominerad grupp. De har med rätta fått applåder, men applåder räcker inte.

För oss socialdemokrater är vägen därför tydlig. Det ska inte spela någon roll vilken del av Piteå Kommun du arbetar för när det handlar om att bli lyssnad på och få dina behov på arbetsplatsen mötta. I en demokratiskt styrd organisation kan jämställdhet aldrig villkoras eller effektiviseras bort.

Internationella Kvinnodagen är som sagt en dag för att lyfta jämställdhetsfrågor, men vi är feminister året om. I varje del av politiken, på alla de politiska nivåerna. Det är vår kompass i alla frågor och vi kan inte säga att vi är klara förrän kön inte längre är en faktor som påverkar ens möjligheter i livet.

Kata Nilsson (S)

Helena Stenberg (S)