NYHET

Årsmöte med val(s)eger i sikte

"Ett valår som detta betyder årsmötet så mycket mer än avspark för ett nytt verksamhetsår. Söndagens årsmöte blev därför både en gemensam och festlig kraftsamling och energikick inför det valarbete som nu stundar." Det sa avgående ordförande Patric Lundström, och pekade bland annat på årsmötets fastställande av valaktiviteter och beslut kring flera punkter i partiets lokala valprogram.

Styrelsen för Piteå socialdemokratiska arbetarekommun

Ett 30-tal av de valda ombuden från Piteå Arbetarekommuns samtliga grundorganisationer deltog och fick också under de sedvanliga årsmötespunkterna välja en ny ordförande och styrelse.

– Det känns naturligtvis hedrande och som en spännande utmaning att ta över ledningen för Socialdemokraterna i Piteå detta valår. Det sa en mycket glad och stolt Claes Danell, ombudsman Byggnads i Norrbotten, och underströk särskilt den glädje som valrörelsens långa lista över utåtriktade aktiviteter och kontakt med invånare innebär.

– Det är också en alldeles särskild känsla att ta över ledarskapet efter Patric Lundström valåret 2022. Det sa nyvalde ordförande Claes Danell och menade att han nu tillsammans, inte bara med de övriga i Arbetarekommunens styrelse utan tillsammans med alla s-föreningar och medlemmar, ska fortsätta organisera och driva en stark s-politik för en hållbar tillväxt och utveckling i Piteå.

Patric Lundström lämnade sitt ordförandeuppdrag i samband med årsmötet då han vid årsskiftet gick in i uppdraget som v kommunalråd. Årsmötet gjorde även på valberedningens förslag ett par andra fyllnadsval.

Styrelsen i sin helhet efter årsmötet söndag 27 mars

 • Claes Danell – ordförande
 • Maria Truedsson – vice ordförande
 • Ulf Sjödin – kassör
 • ledamöter Peter Eriksson – sekreterare
 • Veronica Pedersen – ledamot
 • Niklas Lundgren – ledamot
 • Urban Vikström – ledamot
 • Louise Mörk – ersättare
 • Bo Jonsson – ersättare
 • Marianne Hedkvist – ersättare
 • Thomas Hansson – ersättare
 • Gun Jonsson – ersättare
 • S-G Pettersson – ersättare
 • Nakabonge Grolia Winnie – ersättare