NYHET

Socialdemokraterna står för nystart

I mina sociala medier ser jag inlägg från Moderaterna i Piteå. Texten lyder ”Vi har haft samma gamla socialdemokrater som styrt vår kommun i snart hundra år”. Jag har svårt att bli upptörd över det. Snarare blir jag stolt. Tänk att Socialdemokraterna haft väljarnas förtroende i Piteå Kommun så många år!

Socialdemokratiskt styre i Piteå har inneburit att kommunen exempelvis inte sålt ut välfärden, så som högerpartier i andra kommuner gjort – något som bara gett skattepengar till vinstdrivande företag och ökad ojämlikhet till följd. Som Piteåbo är jag glad över att veta att vår gemensamma välfärd är just gemensam och att ojämlikhet och orättvisa alltid bekämpats av våra styrande politiker.

Men jag blir lite bekymrad av Moderaternas inlägg. Eftersom S styrt i nära nog hundra år betyder ju det att Moderaterna varit i opposition ungefär lika länge. Hundra år är en lång tid på sig att fundera ut politiska åsikter man själv vill driva, men huvudspåret för Moderaterna i Piteå verkar vara att de borde styra nu bara för att S styrt så länge. I inlägget Moderaterna publicerat står det vidare att Socialdemokraterna är “trötta och självgoda” och att Piteå ”förtjänar en nystart”.

 

”Jag är i alla fall inte trött. Jag är taggad. Det vet jag att Patric också är” skriver Kata Nilsson som svar på moderaternas inlägg.

Tillåt mig uttrycka viss skepsis inför att det skulle vara Moderaterna som står för den ”nystart” de själva efterfrågar. När jag tittar på de namn som Moderaterna går till val med i år ser jag i princip samma namn på listan från 2018. Det skulle man kunna kalla trött (men det gör jag inte, jag är mer intresserad av att prata politik).

Jag är i alla fall inte trött. Jag är taggad. Det vet jag att Patric också är, och alla andra som står på Socialdemokraterna i Piteås lista till kommunfullmäktige i år (varav ungefär hälften är helt nya namn, inklusive jag själv och Patric).

Sen vad det gäller ”självgodheten” så skulle jag som sagt snarare kalla det stolthet. Men stolthet över det som varit tidigare betyder inte lättja inför framtidens utmaningar – tvärtom. Vi socialdemokrater kommer att arbeta outtröttligt för att se till att Piteå är en kommun där din ålder, ditt kön, din bakgrund, var i kommunen du bor eller hur mycket pengar du har, inte spelar någon roll för dina möjligheter att leva och blomstra i den här kommunen. Vi socialdemokrater går till val på dessa värden och pratar mycket hellre om politik för framtiden, än att påstå att det är Moderaterna själva som verkar lite trötta.

Kata Nilsson (S), kommunalrådskandidat