NYHET

Minutstyrningen ska bort!

Framåt tillsammans! Kommunal och socialdemokraterna har länge velat ta bort minutstyrningen! Nu gör vi det!

Minutstyrningen

Den 27 januari 2022 gick Kommunal ut och krävde att minutstyrningen inom hemtjänsten ska tas bort. Nu kör ett projekt igång där ambitionen är att gå från detaljstyrning till behovsstyrning.

”Vi har länge varit kritiska till att arbetsuppgifterna ska styras i minut. Vi kräver att minutstyrningen ska bort. Det är helt absurt att någon annan ska avgöra hur lång tid det ska ta att ge omsorg till en människa i behov vård och omvårdnad. Därför är det glädjande nu att Socialdemokraterna i Piteå lyssnar på våra medlemmar och går framåt med projektet”, säger Carola Berggren ordförande för kommunal i Piteå.

S-G Pettersson ordförande för Socialnämnden välkomnar Kommunals krav och ser positivt på det projekt som nu drar igång. ”Vi ska gå från detaljstyrning till behovsstyrning. Det vi Socialdemokrater vill göra är att förändra arbetssättet i grunden och gå från detaljstyrningen i timmar och minuter till att personalen själva tar ansvaret för planeringen av tidsåtgång och samordning. Det här har varit vår ambition en längre tid att gå från detaljstyrt till tillitbaserat arbetssätt.

Projektet skulle egentligen införas under 2020, men pandemin har gjort att projektstarten inte har kunnat drar igång förens nu. Om resultatet slår väl ut så kommer vi införa det nya arbetssättet i alla hemtjänstgrupper.

S-G Pettersson, ordförande socialnämnden i Piteå