NYHET

Vi vill och vi kan ännu bättre när det kommer till lokal upphandling

Mer lokalproducerat, mer ekologiskt och mindre matsvinn.

Marita Björkman

Kommunens upphandling av livsmedel är klar. Vi har efter bred dialog med lokalproducenter av livsmedel, intresseorganisationer med mera så småningom nått i mål med livsmedelsupphandlingen av livsmedel för förskolor, skolor och äldreomsorgen.

Vi kan konstatera att vi ökar andelen lokalproducerat men vi kan ännu bättre. Förändringen med fler varukorgar och separata upphandlingar har gett lokala leverantörer bättre förutsättningar att lämna anbud.

I min roll som Socialdemokratisk ordförande för Fastighets-och servicenämnden kämpar jag för ökade lokalproducerade och ökade ekologiska livsmedel och minskat matsvinn. Jag vill också öka självförsörjningsgraden och vara rädd om Moder jord.

Marita Björkman, ordförande Kost- och servicenämnden