NYHET

”Från landsbygd till stad, från ung till gammal – vår kommun ska finnas till för alla!”

Socialdemokraternas kommunalrådskandidater Patric Lundström och Kata Nilsson vill se en sammanhållen kommun med framtidstro.

Kata Nilsson och Patric Lundström är socialdemokraternas första namn.

Vårt Piteå kan bättre - är de sammanfattande ord vi valt för att beskriva den politik vi går till val på. Det innebär att kunna konstatera att vi bor i en fantastisk kommun, men också att se de utmaningar som finns och ta nya tag för att lösa dem.

En sak vi är stolta över är att vi i Piteå inte sålt ut vår gemensamma välfärd. För oss socialdemokrater går alltid alla människors lika värde och jämlikhet före vinstintressen.

Samtidigt vet vi att det finns mycket att göra. En stark och trygg välfärd är grunden för allt och därför vill vi öka grundbemanningen i hela omsorgen. Personalen inom välfärden gör ett fantastiskt jobb, men de behöver ges de bästa förutsättningarna. Vi har pekat ut äldreomsorgen som särskilt prioriterad, för att vi vill att piteåborna ska känna trygghet hela livet.

Alla har olika avstånd, olika förutsättningar och olika behov. Men det är samhällets och politikens uppgift att jämna ut orättvisa skillnader för att skapa framtidstro och känsla av samhörighet i hela kommunen
/ Patric Lundström & Kata Nilsson

Precis som vi vill att du är trygg hela livet ska du även vara trygg i hela kommunen. Hälften av Piteå kommuns invånare bor utanför centrala stan, ändå har många på landsbygden känt att de inte blivit sedda. Här handlar det återigen om jämlikhet. Alla har olika avstånd, olika förutsättningar och olika behov. Men det är samhällets och politikens uppgift att jämna ut orättvisa skillnader för att skapa framtidstro och känsla av samhörighet i hela kommunen.

Av den anledningen är det viktigt för oss att även de yngsta, som ännu inte har rösträtt, ska veta att de är del av vår demokrati och att politiken finns där för dem. Får vi förtroende att leda den här kommunen är barn och unga prioriterade.

En bra förskola och skola, och en meningsfull fritid är något av det viktigaste. Föräldrars inkomst eller arbetstider ska inte avgöra vilken start du ges i livet. Därför vill vi att alla elever ska erbjudas läxhjälp, öka föreningsbidragen, och införa ett fritidsbibliotek så att det ska finnas möjlighet att låna exempelvis fritid- och idrottsutrustning – något som vissa annars inte har råd med. I vårt Piteå ges alla barn jämlika förutsättningar.

Det är med ett helt nytt lag som Socialdemokraterna ställer upp med i höstens val. Vi har olika åldrar och bakgrunder, men enade under orden: Tillsammans kan vi göra vårt Piteå bättre.

Patric Lundström & Kata Nilsson