NYHET

LO och partiet gör gemensamt handslag mot arbetslivskriminalitet­

Therese GuovelinLO:s vice ordförande, Patric Lundström Kommunalråd (S) Piteå Kommun, Claes Danell Tf. Vice ordförande LO-distriktet Norra Sverige.

Therese GuovelinLO:s vice ordförande, Patric Lundström Kommunalråd (S) Piteå Kommun, Claes Danell Tf. Vice ordförande LO-distriktet Norra Sverige.

En allt värre kriminalitet breder ut sig i svenskt arbetsliv. Det handlar om allt från fusk och ekonomisk brottslighet till människohandel där anställda utnyttjas med låga löner, usla arbetsvillkor och dålig arbetsmiljö.

Den socialdemokratiska regeringen ökar nu insatserna för att komma till rätta med detta. Även lokalt kommer vi att ta vårt ansvar i detta arbete.

I ett socialdemokratiskt lett Piteå ska inga skattepengar gå till oseriösa företag eller brottslig verksamhet. Det handlar till exempel om att vid upphandlingar garantera att skattepengar enbart går till företag som sköter sina åtaganden mot samhället och som garanterar de anställdas villkor enligt gällande avtal. Att seriösa företag ska slippa bli utkonkurrerade av oseriösa aktörer är en viktig strävan för ett gott näringslivsklimat.

Därför kommer LO och Socialdemokraterna överens om:

  • Arbetsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar i Piteå kommun. LO anser att kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och tecknas av arbetsmarknadens parter.

  • Att begränsa antalet underentreprenörer till maximalt två led.

  • Stärkt samverkan med arbetsmarknadens parter vid framtagandet av anbudsvillkor och hur uppföljning av dessa skall göras.

  • Att i alla upphandlingar beakta branschernas behov av lärlings- och praktikplatser, och vid behov ställa det som särskilt krav i anbudsunderlaget.