NYHET

Vi prioriterar barn och unga!

Diskussionerna har varit många om hur kommunens budget ska se ut för 2025. Alla förvaltningar har fått presentera sparförslag på 1% på grund av ökade kostnader. Vårt budgetförslag gör att BUN slipper sitt sparkrav.

Exempelbild
  • Vi i majoriteten prioriterar självklart barn och unga. De är nyckeln till utvecklig i vår kommun och utan tillräckliga resurser ser vi stora risker i att de som har det tufft halkar efter. Säger Kata Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Budgetförslaget från majoritetspartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet betyder att skolan kan fortsätta utveckla sin verksamhet i stället för att fokusera på att nå en lägre ram.

  • Det är skönt att kunna fokusera på att utveckla skola och barnomsorg. Våra verksamheter har gott rykte och ska kommunen kunna växa på ett bra vis måste skolan ha tillräckliga resurser. Säger Marita Björkman Forsman, vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

Budgetförslaget innebär också att nödvändiga och efterfrågade investeringar i Solanderskolan, Böle skola och Sjulnäs skola kan genomföras.

  • Det känns otroligt bra att vi trots tuffa ekonomiskt tuffa tider kan bibehålla budgetramen för skola och barnomsorg. Det visar att det gör skillnad vem som styr. Säger Agnetha Eriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Pite.