VÅRA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

"Vi vill rusta Piteå för framtiden"

Kandidater till kommunfullmäktige på plats tre, fyra och fem.

”Vi vill vara med och göra skillnad!” Så säger Claes Danell, Sara Lagesen och Richard Westerberg om sin drivkraft att vara med i politiken och ställa sig som några av de nya toppkandidaterna på s-listan till Piteå kommunfullmäktige. 

– Det viktigaste vi har just nu är att rusta Piteå för den nu alltmer märkbara samhällsomvandlingen i framför allt Norrbotten och Västerbotten. Det handlar inte bara om behovet av kraftfulla satsningar på byggande utan också – och kanske än mer – att göra Piteå attraktivt att bo och leva i, säger Claes Danell, snart inne på sitt 38:e år och nummer tre på listan. Han är född och uppvuxen i Holmträsk i Alterdalen utanför Norrfjärden men är nu ”hemvändare” efter några år i Luleå respektive Gällivare. Under åren i ”exil” hann han med flera fackliga och politiska uppdrag och har för närvarande anställning som ombudsman vid Byggnads Norrbotten.

Sara Lagesen, 43 år, fastighetsskötare och med nuvarande hemadress i Öjebyn vill fylla på Claes lista över politikens utmaningar i Piteå.

– Just nu ”blöder” bland annat äldreomsorgen. Många lämnar för att söka sig andra yrkesvägar. Vi måste nu på allvar börja jobba med arbetsmiljö och organisation för alla inom kommunens äldreboenden. Det säger Sara efter många arbetsår inom Piteå kommun och djupt fackligt engagerad. Som tidigare ordförande för Kommunals avdelning i Piteå tvingades hon dagligen hantera akuta frågor från pressade arbetsplatser.

– De här svåra och omfattande frågorna är faktiskt en del av det som lockade mig in i politiken, säger Sara Lagesen som är nummer fyra på fullmäktigelistan. Som mamma till två barn med diagnoser för neuropsykiatriska funktionsvariationer, brinner hon också för att driva på politiken för att forma ett samhälle med plats för alla.

 – Både i skola och arbetsliv, understryker hon.

– Min väg in i politiken är ett allt starkare behov av att både få prata och göra politik. Det säger Richard Westerberg, 52 år och också han alldeles ny kandidat och på plats nummer fem på listan. Född och uppvuxen i Norrfjärden men idag med hemadress i centrala Piteå och projektledare vid ett pitebaserat webbutvecklingsföretag.

– Även om ingen hemma hos oss var partipolitiskt aktiv så pratade vi alltid mycket politik och samhällsfrågor. Men mitt egentliga ”uppvaknande” kom 2010 i och med Sverigedemokraternas intåg. Då kände jag mig först skrämd av det samhälle de förespråkar. Rätt snart insåg jag också att jag inte kunde nöja mig med att sitta hemma och gnälla utan ville och behövde få vara med och aktivt forma det samhälle jag tror på, säger Richard och vet att han de närmaste åren kommer att lägga mycket kraft och vilja på den fråga som han tror kommer att vara avgörande för hela samhällsutvecklingen: kompetensför-
sörjning och kompetensutveckling. 

– Inte bara för Piteås framtid, utan hela det svenska samhället, betonar han.

Sedan enas de alla tre om de egenskaper de tror sig behöva mest de närmaste åren för att kunna vara en del av det demokratiska samhällsbygge de så starkt tror på: mod och vilja! 

– Mod att våga fatta beslut och vilja och kraft att genomföra en politik för ett starkare och bättre Piteå. ■

Våra kandidater

 • Här hittar du namnen på listan och kan läsa mer om våra kandidater.
 • Vår lista med kanidater till kommunfullmäktige i Piteå kommun betår av 59 namn.

Antagen lista till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Piteå

 1. Patric Lundström, 46, Bergsviken
 2. Kata Nilsson, 29, Centrala Piteå
 3. Claes Danell, 38, Djupviken
 4. Sara Lagesen, 43, Öjebyn
 5. Richard Westerberg, 52 Centrala Piteå
 6. Marita Björkman-Forsman, 69, Hortlax
 7. Sven-Gösta Pettersson, 59, Öjebyn
 8. Agnetha Eriksson, 64, Bergsviken
 9. Thomas Hansson, 70, Norrfjärden
 10. Carola Bergman, 52, Annelund
 11. Ulf Sjödin, 67, Djupviken
 12. Emmeli Persson, 35, Öjebyn
 13. Magnus Nyström, 50, Långnäs
 14. Jessica Hjelte, 33, Rosvik
 15. Christian Bergvall, 38, Öjebyn
 16. Ruth Rahkola, 67, Sjulsmark
 17. Peter Thelin, 51, Jävre
 18. Louise Mörk, 29, Blåsmark
 19. Urban Vikström, 55, Degeränget
 20. Elisabeth Lindberg, 58, Bergsviken
 21. Ola Edeblom, 56, Renön
 22. Lena Vikberg, 59, Centrala Piteå
 23. Peter Eriksson, 64, Öjebyn
 24. Ella Vikström, 19, Annelund
 25. Adrian Johansson, 27, Öjebyn
 26. Gerd Sävenstedt, 73, Norrfjärden
 27. Anders Lundkvist, 64, Klubbgärdet
 28. Maj-Britt Lindström, 79, Roknäs
 29. Jonas Vikström, 46, Annelund
 30. Maria Truedsson, 74, Centrala Piteå
 31. Peter Roslund, 67, Djupviken
 32. Marianne Hedkvist, 55, Öjebyn
 33. Leif Edström, 61, Rosvik
 34. Veronica Pedersen, 42, Rosvik
 35. Ferid Letic, 41, Strömnäs
 36. Ann-Christine Lindehag-Sundström 59, Djupviken
 37. Erik Wikström, 43, Blåsmark
 38. Mojgan Azari, 56, Djupviken
 39. Jonas Gunnarsson, 42, Svensbyn
 40. Lena Jarblad, 63, Bondön
 41. Mats Elowsson, 69, Hemmingsmark
 42. Annika Lundgren, 64, Centrala Piteå
 43. Dan Nilsson, 67, Centrala Piteå
 44. Gun Jonsson, 67, Öjebyn
 45. Niklas Lundgren, 37, Centrala Piteå
 46. Ulla Spinell, 72, Djupviken
 47. Regis Cabral, 68, Centrala Piteå
 48. Mary-Sissel Eilertsen 40, Backen
 49. Per-Gunnar Pettersson 65, Stockbäcken
 50. Alma Andersson, 21, Öjebyn
 51. Jonas Lindberg, 48, Durrnäs
 52. Rita Eriksson, 70, Centrala Piteå
 53. Robert Savela, 50, Munksund
 54. Anita Gustavsson, 63, Högsböle
 55. Ann-Katrine Sämfors, 76, Centrala Piteå
 56. Carola Eichwurzel-Wilhelm, 47, Roknäs
 57. Christina Sandkvist, 74, Rosvik
 58. Kristina Larsgren, 57, Furunäset
 59. Margit Johansson, 78, Strömnäs