NYHET

Hortlax församling

Ledamöter i Hortlax församling

Våra ledamöter som sitter i kyrkofullmäktige i Hortlax församling.

  1. Mats Elowson
  2. Agnetha Eriksson
  3. Louise Mörk
  4. Anita Gustavsson
  5. Alexander Mörk
  6. Lennart Olofsson
  7. Marita Björkman Forsman

Våra viktigaste frågor:

att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

att Svenska kyrkan ska stärka sin roll som arbetsgivare.

att församlingarna i första hand använder lokalproducerade och klimatsmarta varor.

att det särskilt ska satsas på verksamhet tillsammans, med och för barn och ungdomar.