HANDLINGSPROGRAM 2023 – 2026

Vårt Piteå kan bättre

Piteå är en fantastisk kommun. Vi har landsbygd, vi har skärgård och vi har en stadskärna som tillsammans ger vår tillvaro både avkoppling och puls. Hela kommunen behöver därför känna samhörighet och entusiasm inför framtiden. 

 

Vi Socialdemokrater tror att en stark välfärd är grunden för allt. Den välfärden ska vara demokratiskt styrd så att samhällets gemensamma resurser fördelas till gagn för alla i hela kommunen, inte bara ett fåtal. 

Välfärd ger en trygg och välmående befolkning, och med en stark arbetsmarknad skapas förutsättningar att utveckla idéer. 

När alla som kan arbeta har ett arbete får vi dessutom resurser att stärka välfärden ytterligare. Det är ett smart system, där alla bidrar efter förmåga och tar del av systemet efter behov. 

Vi vet aldrig om det är vi själva som behöver samhällets gemensamma skydsnät nästa gång.

 

Vårt handlingsprogram ser vår kommun som en helhet vilket inkluderar både landsbygd och stad. Därför har vi inte skrivit särskilda avsnitt för de olika delarna utan att handlingsprogrammet gäller för alla i vår kommun.

Trygghet både i skolan och på fritiden för alla unga

Förskolan och skolan är platser där barn får kunskap och kompisar, där grunden läggs för att våra barn ska växa upp och bli demokratiska medborgare.

Men livet sker inte enbart innanför skolans väggar och det är viktigt med mötesplatser, fritidsaktiviteter och föreningsliv för alla barn och unga i Piteå.

Trygghet mitt i livet - för alla Piteåbor

Piteå är en bra kommun att bo och leva i. Men vi ser ändå områden där vi behöver arbeta aktivt för att göra den ännu bättre. Det handlar om att ha en meningsfull sysselsättning, en bostad, och framför allt att känna sig trygg med att om man blir sjuk eller hamnar i en oväntad livssituation, så finns samhällets alla skyddsnät där för en.

En meningsfull fritid i Piteå Kommun

Kultur, föreningsliv och näringsliv – allt detta är vad som skapar en meningsfull fritid. Utan det blir en kommun väldigt fattig, hur stark välfärd eller arbetsmarknad vi än har. En fritid som är tillgänglig för alla bidrar till ett tryggare Piteå.

En attraktiv och hållbar kommun att bo och arbeta i

När Piteå växer ska hela Piteå växa. För att klara det och för att bygga bort bostadsbristen behövs byggklar mark för nya bostäder, företag och andra verksamheter i hela kommunen, utan att vi tummar på schyssta villkor för alla.