En attraktiv och hållbar kommun att bo och arbeta i

När Piteå växer ska hela Piteå växa. Vår kommun ska erbjuda en livskvalitet av den grad att det blir naturligt att vilja bo just här även om ens arbete ligger i en annan kommun, vilket förutsätter en stark infrastruktur för de som pendlar. För att klara det och för att bygga bort bostadsbristen behövs byggklar mark för nya bostäder, företag och andra verksamheter i hela kommunen.

I hela norra Sverige sker just nu en enorm utveckling och vi i Piteå ska göra vår del för att leda den gröna omställningen och samtidigt skapa framtidens jobb.

Vi ska leda den gröna omställningen med framtidens jobb och ett blomstrande näringsliv

Klimatkrisen är akut och vi måste alla, världen över, dra vårt strå till stacken för att ställa om. Vi socialdemokrater tror att detta bäst går att göra genom en förståelse för de olika förutsättningar som finns - inte minst på landsbygden - men också genom att verka för en omställning där alla efter förmåga också kan vara med och bidra.

Investeringar i infrastruktur är en förutsättning för att Piteå ska klara klimatmålen, bli en fossilfri kommun, men även för att klara befolkningsmålet. En viktig del för att klara befolkningsmålen är att skapa förutsättningar för nya svenskar att bo kvar i kommunen. Norrbotniabanan är en viktig investering som kräver politisk vilja för att byggas så fort som möjligt. Den kommer stärka jämlikheten, möjliggör för människor att bo i Piteå och arbetspendla längs norrlandskusten samt ger en hållbar klimatsmart lösning av en solid infrastruktur som näringslivet kan lita på.

För att skapa ett starkare Piteå behöver vi ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på såväl större exportföretag som små och medelstora företag. Vi ska ge de bästa möjliga förutsättningar för att företag och entreprenörer kan växa, exportera och anställa fler, oavsett storleken på verksamheten. Det handlar om investeringar i infrastruktur, en bra samverkan mellan politik och näringsliv, men även service, bemötande och korta handläggningstider för att få ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Kompetensförsörjningen är en av våra utmaningar och nya piteåbor flyttar inte hit enbart för ett jobb, utan för en helhet. En av våra viktigaste uppgifter kommer vara att skapa en attraktiv kommun som lockar till inflyttning och spännande jobbmöjligheter, där vi möjliggör för personer att kunna pendla med klimatsmarta transporter.

Den svenska självförsörjningsgraden har de senaste åren minskat och de senaste händelserna i världen visar hur sårbara vi är att klara kriser och utmaningar när vi helt är beroende av import. Genom att öka vår självförsörjning minskar vår sårbarhet och såväl Sverige som Piteå behöver göra mer för att garantera befolkningen en trygg matförsörjning även i framtiden.

Piteå kan bättre- och därför vill Socialdemokraterna:

 • Resecentrumet ska byggas centralt och knyta ihop kommunikationerna för hela kommunen
 • Utveckla samverkan med näringslivet för att ge bästa förutsättningar för befintliga företag och bästa möjligheten för att starta nya företag i Piteå
 • Utveckla samverkan mellan gymnasieskolorna, folkhögskolor, vuxenutbildning och universiteten för att uppmuntra innovation och kreativa näringar
 • Bygga ut bredband med fiber i hela kommunen.
 • Flytta fler samhällstjänster närmare landsbygden genom att införa servicepunkter i dialog med landsbygdsföreningarna och det lokala näringslivet
 • Bidra till ökningen av självförsörjningsgraden genom insatser och stöd till den lokala gröna näringen
 •  

Schyssta villkor och värdeburet arbetsgivarskap

Vi socialdemokrater vill ha schyssta villkor i alla branscher. Det är grunden till att vårt parti bildades och är vad vi, genom facklig politisk samverkan, kämpat för genom alla tider. Den demokratiska styrningen av välfärden som vi månar om innebär att värderingar får rum även i arbetsgivarskapet.

Vi vill att Piteå kommun ska vara en kreativ arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i arbetet och kommunens inriktning i stort, och vill arbeta medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap. En generös inställning till kompetensutveckling är central för att våra medarbetare ska kunna möta medborgarnas behov.

När resurser fördelas faller utgångenojämställt om vi inte hela tiden arbetar aktivt med jämställhet som utgångspunkt. Inte minst under pandemin har det blivit tydligt vilka yrkesgrupper i samhället som dragit det tyngsta lasset. Det är personalen inom välfärden, vilket till stor del är en kvinnodominerad grupp. För oss socialdemokrater är vägen därför tydlig. Det ska inte spela någon roll vilken del av Piteå Kommun du arbetar för när det handlar om att bli lyssnad på och att få dina behov på arbetsplatsen mötta. I en demokratiskt styrd organisation kan jämställdhet aldrig villkoras eller effektiviseras bort.

Vårt värdburna ledarskap är en del i vad som ska göra Piteå Kommun till en attraktiv arbetsgivare. Att människor går före profit innebär att vi kan satsa på personalen i högre utsträckning, för att personalen ska må bra på jobbet och kunna bemöta människor och göra sitt bästa möjliga arbete.

Piteå kan bättre- och därför vill Socialdemokraterna:

 • Göra det möjligt att omvandla friskvårdstimmar till extra friskvårdspengar för yrkesgrupper som har svårt att ta ut friskvårdstimme under arbetstid
 • Höja friskvårdsbidraget
 • Att Piteå Kommun ska stå för arbetskläder och arbetsskor i alla verksamheter där dessa är nödvändiga
 • Erbjuda elever vid Barn- och Fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete anställning som barnskötare efter godkända studier
 • Schemamässigt möjliggöra vidareutbildning för de anställda inom vård, skola och omsorg samtidigt som man arbetar kvar i verksamheten
 • Vi vill förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning
 • Vi vill se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.