NYHET

Handslag mellan Byggnads och Socialdemokraterna skapar schysta villkor i byggbranschen

Magnys Nyström, Byggnads Norrbotten och Claes Danell, ordförande Socialdemokraterna i Piteå.


Vi vill att Piteå ska växa och utvecklas, med fler som väljer att bosätta sig här och fler som väljer att resa hit i arbetet eller på sin fritid. Då behövs mer bostäder, hotell, matbutiker, bibliotek, vägar med mera. Dessa måste kunna byggas under former som gynnar vår kommun i en byggbransch med sund konkurrens och schysta villkor.

– Det gröna folkhemmet ska inte vara något fuskbygge. Våra lokala byggföretag ska inte behöva möta osund konkurrens från företag som väljer att inte teckna kollektivavtal, säger Claes Danell, ordförande för Socialdemokraterna i Piteå.

Debatten kring byggbranschen har pågått en tid. Det handlar om allt från exempel med utländsk arbetskraft som arbetar under usla förhållanden och med dumpade löner till systematiskt ”fuskande” av storföretag i form av att nyttja kryphål för att slippa ta ansvar för de människor som bokstavligen bygger vårt samhälle.

– Detta är otroligt viktigt för våra medlemmar. Företag som inte tecknar kollektivavtal dumpar våra medlemmars löner och villkor, säger Magnus Nyström, avtalsansvarig på Byggnads Norrbotten som hoppas att fler socialdemokratisk styrda kommuner i Norrbotten tar efter.

Detta är bra för byggnads medlemmar, bra för byggföretagen och bra för Piteå

Norrbotten leder just nu den gröna omställningen och vi bygger det gröna folkhemmet. 1000 miljarder ska investeras för att bygga stora industrier och bostäder. För att inte riskera att bidra till en fortsatt negativ utveckling av branschen och utveckla Piteå i dubbel bemärkelse – dels genom byggandet i sig och dels genom att ge en konkurrensfördel till företag med schyssta villkor – behöver Piteå som kommun ta ett aktivt ansvar. Det är mycket positivt att ungdomsarbetslösheten i sjunker. Samtidigt kan vi aldrig vara nöjda. Varenda ung person som inte arbetar eller pluggar är en förlorad möjlighet. Vi vill att det ska vara attraktivt för unga att stanna kvar i Piteå med möjlighet till bra bostäder, utbildningar och arbete. Relativt många unga väljer idag några av våra kommuners bygg- och anläggningsprogram som gymnasieutbildning. För att säkra kompetensförsörjningen på sikt och öka programmens och i förlängningen yrkenas attraktionskraft är det viktigt att säkra bra lärlings- och praktikplatser.

Genom att ställa krav på lärlings- och praktikplatser inom ramen markanvisningsavtal så kan kommunerna bidra till en upprensning av byggbranschen genom att stötta företag med schyssta villkor, säkra kvalitén på bygg- och anläggningsprogrammens utbildningar genom praktikplatser och efter utbildning ge möjligheten till ett steg in på arbetsmarknaden genom lärlingsplatser.

Vi vill:

  • Att de markanvisningsavtal som Piteå kommun upprättar ska bidra till schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
  • Att det ska vara attraktivt för unga att stanna kvar i Piteå med möjlighet till bra bostäder, utbildningar och arbete och på sätt säkra kompetensförsörjningen på sikt.

Därför kommer Byggnads och Socialdemokraterna överens om:

  • Att en socialdemokratiskt ledd kommun i Piteå i sina riktlinjer för markanvisningsavtal ställer krav på byggherren och dess huvudentreprenör gällande kollektivavtalsanslutning.
  • Att en socialdemokratiskt ledd kommun i Piteå i sina riktlinjer för markanvisningsavtal ställer krav på att byggherren och dess huvudentreprenör vid byggnationen säkerställer lärlings- och praktikplatser.