NYHET

Piteå Arbetarekommun

Arbetarekommunen, eller det som de flesta benämner som Socialdemokraterna i Piteå är vår förening, det som är partiet lokalt i Piteå. Här kan du surfa runt och läsa mer om hur vi organiserar oss.

Varför heter det egentligen arbetarekommun?

En arbetarekommun är detsamma som en lokalorganisation inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Socialdemokraterna).

Den tar hand om partiets intressen inom organisationsområdet, bland annat vid val. Både enskilda personer och hela föreningar kan ansluta sig till en arbetarekommun.

En arbetarekommun utgörs av representanter från grundorganisationerna, det är detta som är repskapet, eller representantskapet som det egentligen heter. Här kan du läsa mer om representantskapet.

I vårt fall består repskapet av våra anslutna S-föreningar. Det kan vara s-föreningar med koppling till geografiska områden, men även S-kvinnor, studentklubbar, SSU, tro och tradition och så vidare. Här kan du läsa mer om våra ansluta S-föreningar och klubbar.