NYHET

Styrelsen för Piteå Arbetarekommun

När inte Representantskapet sammanträder är styrelsen partiet högst beslutande organ.

Styrelsen Piteå AK 2024

 • Agnetha Eriksson, ordförande
 • Magnus Nyström, vice ordförande
 • Anders Lundkvist, kassör
 • Elisabet Lindberg, ledamot / studieansvarig
 • Jonas Vikström, ledamot / facklig ledare
 • Leif Edström, ledamot / medlemsansvarig
 • Sara Wiinikka, ledamot/sekreterare
 • Carola Berggren, ersättare
 • Peter Roslund, ersättare
 • Linnea Jonsson, ersättare
 • Thomas Hansson, ersättare
 • Carola Eichwurzel Wilhelm, ersättare
 • Cristian Bergvall, ersättare
 • Sara Lagesen, ersättare

Inadjungerade i styrelsen:

 • Patric Lundström kommunstyrelsens ordförande
 • Kata Nilsson kommunstyrelsens vice ordförande
 • Agens Nilsson, ordförande SSU

Vad gör egentligen styrelsen i en arbetarekommun?

Styrelsen är arbetarekommunens näst högst beslutande organ. I stadgarna står det att Arbetarekommunen ska ansvara för:

• Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Piteå kommun.

• Kommunikation med väljarna inom kommunen.

• Partiets valorganisation inom kommunen.

• Utveckling av politiken inom kommunen

• Val av politiskt förtroendevalda.

• De förtroendevaldas utveckling.

• Utveckling av studieverksamheten.

• Medlemsintroduktion.

• Facklig – politisk och övrig organisationsverksamhet.

• Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska grundorganisationerna inom kommunen.