NYHET

Piteå församling

Ledamöter i Piteå församling

Våra ledamöter i kyrkofullmäktige i Piteå församling.

 1. Peter Roslund
 2. Alma Andersson
 3. Sven Ivar Lidström
 4. Marianne Hedkvist
 5. Dan Burström
 6. Carola Eichwurzel Wilhelm
 7. Annica Lundgren
 8. Jonas Vikström
 9. Agnes Szögi
 10. Regis Cabral
 11. Agneta Nilsson
 12. Margit Johansson
 13. Stefan Askenryd
 14. Ann-Katrine Sämfors
 15. Anders Hedkvist

Våra viktigaste frågor:

 • Skapa bästa möjliga förutsättningar för Svenska kyrkans verksamhet
 • Kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka där en plats finns för alla
 • Kyrkans närvaro i hela kommunen ska säkras och vi vill ha ett ökat samarbete mellan Hortlax, Norrfjärdens och Piteå församlingar
 • Kyrkan ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer
 • Kyrkan ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.