NYHET

En meningsfull fritid i vår kommun

Idag är det 100 dagar till valet och det är glädjande siffror för Socialdemokraterna att läsa i gårdagens stora opinionsundersökning. Idag släpper vi även första delen av vårt lokala handlingsprogram.

Elisabet Lindberg ordförande kultur och fritidsnämnden

Kultur, föreningsliv och näringsliv – allt detta är vad som skapar en meningsfull fritid. Oavsett om du vill gå en kvällskurs i drejeri, träna hockey eller testa en
ny restaurang. 

Utan en givande fritid blir en kommun väldigt fattig. Det är fritiden som ofta avgör var vi väljer att bo. En meningsfull fritid är i kombinationen med skola, en grundsten i det brottsförebyggande arbetet.

Kultur en del av demokratin.

I Piteå tar vi hand om varandra. Vi är en stolt stad och i den starka andan så ligger en undermening att vi hjälper och lyfter varandra. Staden, landsbygden, människorna och kulturen skapar tillsammans bilden hur vi identifierar oss som Piteåbor.

Runt om i världen och inte minst i Europa ser vi en utveckling där antalet fullvärdiga demokratier blir färre, där yttrandefriheten för författare, journalister samt konst- och kulturutövare försvinner.

I dag behöver Piteå mer - inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Tillgång till kultur är ett tecken på ett rikt och demokratiskt samhälle. 

Kultur en del av välfärden.

Vi vill se ett Piteå där kulturen ses som en del av välfärden och där satsningar på kulturen är en väg att växa. Ett Piteå där kulturen har tillgång till mötesplatser, fysiska och digitala, för att göra kulturen tillgänglig för alla.

Piteå kan bättre - och därför vill vi:.

  • Öppna ett Fritidsbibliotek där alla i kommunen kan låna utrustning konstandsfritt.
  • Fortsätta med att erbjuda fristadsmusiker en plats i Piteå.
  • Skapa fler förutsättningar för spontanidrott genom att införa ett sökbart bidrag till olika typer av spontanidrottsprojekt. 
  • Erbjuda gratis dans- och musikskola för alla barn och unga. 
  • Erbjuda en mötesplats för motorburna ungdomar och skapa fritidsgårdar i hela kommunen.